Spółka Eura7 nagrodzona tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play

Podczas Wielkiej Gali Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości, która miała miejsce 24 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Eura7 jako jedyna firma z branży kreatywno-technologicznej została uhonorowana tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play. To wyjątkowe wyróżnienie stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w promowanie etycznych praktyk biznesowych oraz jej wkładu w rozwój społeczności lokalnych i ochronę środowiska.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play, zapoczątkowany w 1998 roku, ma na celu promowanie kultury przedsiębiorczości oraz etycznych postaw w biznesie w Polsce. Eura7 Sp. z o. o., jako laureat tego programu, dołącza do grona firm, które ustanawiają standardy w dziedzinie etyki biznesowej i odpowiedzialności społecznej. Program wyłania firmy godne zaufania, podmioty, z którymi warto współpracować.

Prezes spółki Eura7, Łukasz Wołek, komentując otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia, stwierdził: „Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasze długotrwałe zaangażowanie w działania etyczne zostało docenione. Tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play to dla nas przede wszystkim potwierdzenie, że podążamy właściwą drogą rozwoju. Nasza firma zawsze stawiała na transparentność, uczciwość i budowanie trwałych relacji zarówno z naszymi pracownikami, klientami, jak i społecznością lokalną. Wyróżnienie to jest nobilitacją, a zarazem rekomendacją na rynku nie tylko ogólnopolskim. Co oczywiste,  zobowiązuje nas do dalszego rozwijania wzorcowych praktyk biznesowych i utrzymania wysokich standardów etycznych".

Program Przedsiębiorstwo Fair Play cieszy się uznaniem zarówno wśród przedsiębiorstw, jak i instytucji rządowych, stanowi znaczący wkład w promocję kultury przedsiębiorczości w Polsce. Jego dwuetapowy proces oceny, prowadzony przez niezależne komisje, zapewnia obiektywną i rzetelną weryfikację kandydatów.

Eura7 dzięki temu tytułowi zyskuje dodatkowe uwiarygodnienie w oczach partnerów biznesowych i klientów. Firma planuje dalsze działania mające na celu rozwój etycznych praktyk biznesowych oraz pogłębianie swojego zaangażowania społecznego i ekologicznego.

Sprawdź pozostałe aktualności

Webinar lojalnościowy
x
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Biuro w Krakowie:

600 004 680, [email protected]

Biuro w Warszawie:

780 076 454, [email protected]